abd haberleri canlı haber
Haberler

100. Yılında Gaziantep Sempozyumu!

Sizleri 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Milli Savunma Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi Destekleri ile gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. Yılında Misak-i Milli ve Güney Hattı Sempozyumu ”na tebliğ sunmaya davet ediyoruz. Ana teması Gaziantep Tarihi olan bu sempozyumda, Özellikle Milli Mücadelede Antep Savunması ve Misak-ı Milli’nin çerçevesinde Türkiye’nin Güney sınırı ele alınacaktır.

Sempozyumun amacı, yerel tarih çalışmaları kapsamında Gaziantep tarihi ve kültürüne katkı sağlamak, akademisyenler arasındaki bilimsel iletişim ve iş birliğini güçlendirmek, aynı zamanda Antep’in Millî Mücadele’deki yeri ve önemini gündeme taşımaktır. Bu bağlamda, Antep Savunmasında verilen mücadelenin mahiyeti, insan kaynağı, ekonomik imkânları, cepheler, mücadelenin safahatı, şehitleri, gazileri vs. hakkında akademik düzeyde veriler elde etmektir.

Ayrıca, tarihî süreç içinde Antep’te yaşanan siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik olaylar da sempozyum konu başlıkları içerisinde yer alacaktır.

Yapacağınız paylaşımlarınızda aşağıdaki kronolojiye hassasiyet göstereceğinizden şüphemiz yoktur.

ULUSLARARASI GAZİANTEP’İN KURTULUŞU’NUN 100. YILINDA MÎSÂK-I MİLLÎ VE GÜNEY HATTI SEMPOZYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

BİLDİRİ SAHİBİNİN ÜNVANI- ADI SOYADI BİLDİRİ ADI KURUMU
Prof. Dr. Ahmet EYİCİL / Araş. Gör. Süleyman KEKİL Güney Cephesi Maraş ve Antep’te Kuvayı Millîyenin İşgalcilere Karşı Mücadelesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet EYİCİL/ Ümmügülsüm GÜLEKOĞLU Adana’nın İngiliz ve Fransızlar Tarafından İşgali ve Kurtuluşu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet GÜNDÜZ Tahrir Defterlerine Göre Antep Vakıfları (1536-1584) Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla ENGİN Gaziantep Savunması ile İlgili Bir Kentsel Arkeoloji Çalışması: Çınarlı Parkı Sondaj Kazısı Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER/Dr. Öğr. Üye. Beral ALACI Gaziantepli Bir Siyaset Adamı: Mehmet Kılıç Hayatı-Çalışmaları (1930-2018) İzmir Demokrasi Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR Antep Savunması Defterlerinde Savunmanın Detayları Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Hasip SAYGILI Antep Harbi’nin Derinlerde Yatan Sebebi Sosyal Gelişme Farklılaşması mı? Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Hasip SAYGILI Ermeni Anlatısına Göre Antep Harbi Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail KIVRIM Osmanlı Döneminde Ayntab Mahalleleri Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Metin AKİS Millî Mücadelenin Kilis Cephesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL Millî Mücadelenin Motive Edici Gücü Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BUDAK Mondros Mütarekesi’nden Sonra Antepli/Kilisli Aydınların Beka Mücadelesi ve Misak-ı Millî İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Osman AKANDERE Sivas Kongresi’nde Güney Cephesine İlişkin Yapılan Görüşmeler ve Alınan Kararlar Prof. Dr.  Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KÖSE İstanbul Amerikan Koleji Raporlarında Millî Mücadelede Güney Cephesinde Fransız İşgalleri ve Sosyal Hayat Millî Savunma Üniversitesi
Prof. Dr. Serap TAŞDEMİR Gaziantep Halkevi Yayını Başpınar’da Millî Mücadele Bilgisinin Yansımaları Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Tahir ORUÇOV Türkiye’nin Millî Kurtuluş Savaşı’nda Gaziantep şehrinin ve Azerbaycan’ın Karabağ savaşında Terter şehrinin yeri ve rolü Azerbaycan Millî İlimler Akademisi
Prof. Dr. Ulvi KESER Millî Mücadele Süreci Fransız Arşiv Belgelerinde Çukurova (Kilikya) Cephesi ve Fransız Üniformalı Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme Girne Amerikan Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet ÇELİK Millî Mücadele’de Antep Halkının Kahramanlığı ile İlgili Bir Belge Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet OĞUZ Tanzimat’tan Cumhuriyete Gaziantep’te Açlık, Kıtlık ve Zahire Ticareti Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Ali ÇAKIRBAŞ Birinci Dönem TBMM’de Antep Mebusları ve Siyasi Faaliyetleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,
Doç. Dr. Hasan KARACA Antep Savunmasına Dair Halk Edebiyatı Ürünlerinin Söz Varlığı ve Oluşum Alanları Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Murat ÇELİKDEMİR Ayıntab’ın Eşkıya Tarafından Muhasarası, Tahribi ve Yağmalanması 1124 h. (1712-1713). Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Musa GÜMÜŞ Göynüklü Akşemsettin Oğlu Sami Sodan’ın 1937-1938 Barak (Karkamış) Nahiyesi Merkezine Seyahati, Yer ve Yol İzlenimleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Ayhan Doğan,  Dr. Emrah Berkant PATOĞLU,  Dr. Eyüp CÜCÜK,  Dr. Sadık ÇETİN,  Mehmet Fatih BOZKURT Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) ve Millî Mücadele (1919-1923) Şehit Düşen Anteplilerin Tespitine Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Cavid QAŞIMOV/Dr. Cevdet TEKE Sovyet Dönemi Azerbaycan Tarihçiliğinde Türk Kurtuluş Savaşı ve Güney Cephesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Erdem YAVUZ/Öğr. Gör. Murat YÜKSEL Fransız Matbubatında Antep Muhasarası (1919-1921) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Erhan Alpaslan/Araş. Gör. Dr. Süleyman KEKİL Güney Cephesinde Maraş – Antep Dayanışması ve İngiliz- Fransız İşgaline Karşı Verilen Mücadele Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. Erhan Alpaslan /Araş. Gör. Dr. Tülay AYDIN Millî Mücadele Döneminde Güney Cephesinde Uygulanan Askeri Strateji ve Taktiklere Dair Bazı Tespitler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. Gülşah ESER Millî Mücadele’de Kahramanlığın Adlandırılması: Urfa’dan Şanlıurfa’ya Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Meral BALCI Fransız ve Ermenilerin Antep Havalisinde İşlediği Suçlar Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa ÇABUK Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Protestan Misyonerlerin Antep’te Müslüman Halka Yönelik Faaliyetleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. Müzehher YAMAÇ Suriye Sınırının Belirlenmesi Sorunları ve Etkisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Nevzat ARTUÇ-Prof. Dr. Abdurrahman UZUNASLAN Misak-ı Millî Kararlarında Suriye Adıyaman Üniversitesi
Doç. Dr. Rezzan ÜNALP Maraş Savunması: General Querette’in İşgal Stratejisine Karşı Mustafa Kemal Paşa’nın Savunma Stratejisi ve Sonuçları Ufuk Üniversitesi
Doç. Dr. Şerif DEMİR Yassıada da Yargılanan Demokrat Parti Gaziantep Milletvekilleri Siirt Üniversitesi
Doç. Dr. Tekin ÖNAL Millî Mücadele Dönemi Hatırat ve Söylevlerinde Misak-ı Millî Yansımaları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Yücel KARADAŞ Mitat Enç’in Romanlarının Penceresinden Ümit Kurt’un Antep 1915 Kitabına Bakmak Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Abdülkadir AKIL Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Antep Savunmasında Fransızların İşledikleri Savaş Suçları İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Ahmet Caner ÇATAL/ Caner AYDEYER İşgalden Kurtuluşa İngilizce Basında Antep Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Yücel KARADAŞ Mitat Enç’in Eserlerinin Penceresinden Ümit Kurt’un Antep 1915 Kitabına Bakmak Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Aydın YİĞİT “Gazi”sini arayan Madalya: Gaziantep’e İstiklal Madalyası Neden Geç Verildi? Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Celal PEKDOĞAN Ayıntab’ın Coğrafi Konumunun Savunmadaki Stratejik Etkisi. Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ARSLAN 17. Yüzyılda Ayntab Sancağı’nda Nüzul Mükellefiyeti Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. İhsan Seddar KAYNAR Antep Kuşatmasında İaşe Hakkari Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi, Mustafa Murat ÇAY Halep Mebusu Ali Cenani Bey’in Dersaadet ve Taşra Belediyeleri Hakkındaki Kanun Teklifi Perspektifinde Meşrutiyet Döneminde Belediye ve Belediyecilik Anlayışı Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye Sadık ÇETİN 2. Meşrutiyet Devrinde Ayıntab’da İptidai Muallimlerinin Geçim Sorunları Üzerine Bir İnceleme Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye Süleyman HATİPOĞLU Atatürk’te Misak-ı Millî Düşüncesinin Şekillenmesi Ve Halep Vilayeti Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye Süleyman ÜNÜVAR/Zeynep YILDIZ II. Dünya Savaşı Yıllarında Gaziantep’te Bayındırlık ve İmar Faaliyetleri Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Türkan BAŞYİĞİT Gaziantep (Ayıntap) Mebusu Abdurrahman Lami Bey’ in Millî Mücadele Döneminde TBMM‘deki Çalışmaları İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Ali GÜLER/Veli Fatih GÜVEN Misâk-ı Millî’ye Göre Türkiye’nin Güney Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme Hacettepe Üniversitesi
Bekir Sıtkı SEVEROĞLU Fransız ve Türk Belgelerinin karşılaştırılmasıyla, Antep ‘in işgal yıllarında işlenen İnsanlık Suçları. Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı
Bekir Sıtkı SEVEROĞLU Çınarlı Cephesi’nin “Şehitlerin Anılması İçin Mekânsal Yer Seçimi” İle İlgili Değerlendirilmesi: Cepheden İnsanlık Suçlarına Bir Gözlem Yapılması Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı
Dr. Fariz KHALILLI/ Şehla HALİLLİ Azerbaycan’dan Antep’e Halvetilik Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
Fevziye ALSAÇ Değerler Eğitiminin İnşası Bağlamında 25 Aralık Panorama Müzesi Millî Eğitim Bakanlığı
Dr. Yaşar BÜYÜKOĞLU Karayılan Türk-Kürt Birlikteliğinin Sembolü Emekli Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Levent ÜNAL Elcezire Cephesi Harekât Stratejileri ve Uygulama Sonuçları Başkent Üniversitesi
Dr. Sevim CEYLAN DUMANOĞLU Adana Muallimler ve Muallimeler Cemiyeti ve Yayın Organı Olan Millî Mefkûre Mecmuası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
NEVİN BALTA Suriye’deki Arap Millîyetçileriyle Türk Müdafaa-i Hukuk Hareketi Arasındaki İlişkiler Türk Dil Kurumu
Doç. Dr. Metin KOPAR Erken Cumhuriyet Döneminde Gaziantep’te Sanayi Alanındaki Gelişmeler Adıyaman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Timur DEMİR Gaziantep’te Su Kültürü ve Su Yapıları Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye Yaşar ARSLANYÜREK İngiliz İşgali Döneminde Antep’te Sivil Türklerin Esir Alınmasıyla İlgili Bazı Örnekler (1919) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye Yüksel BABANINOĞLU Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ayntap’ta Kadın Suçluluğu Gaziantep Üniversitesi
Dr. Samet BAYRAK Antep Harbinde ve Öncesinde Sağlık Hizmetleri Gaziantep Kent Konseyi
Araş. Gör. Dr. Selim SAYGIN 27 Mayıs Askeri Darbesinin Gaziantep’e Yansımaları Gaziantep Üniversitesi
Araş. Gör. Dr. Selim SAYGIN/Elif Zülal SAYGIN İstiklal Mahkemeleri ve Gaziantep Uygulamaları Gaziantep Üniversitesi
Cengiz MUTLU Amerikalı Misyoner Alice Shepard Riggs’in Shepard of Aintab Adlı Eserine Bakış Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Öğr. Gör. Feride MİRİŞOVA Gaziantep ve Nahçıvan Yöresinin   Halaylarına Karşılaştırmalı Bir Bakış Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi
Öğr. Gör. Halil AYGAN İslâhiye ve Çevresinde Yerel Halkın Fransız İşgaline Karşı Gösterdiği Direniş ve Küçük Musa Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Öğr. Gör. Hülya Küçük BAYRAKTAR/ İrem Ece AKPINAR Küreselleşme ve Marka Kent İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Gaziantep Örneği Kafkas Üniversitesi
Öğr. Gör. Sıddık YILDIZ Güney Cephesinde Bir Fransız General: General Gourand’ın Türk Zaferleri ve Türk-Fransız İlişkilerine Ait Görüşleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Araş. Gör. Erkan IŞIKTAŞ- Ülkü ZÜLAL UYANIK Ayıntab Sancağından Divân-ı Hümâyûn’a Yansıyan Şikâyetlerin Muhteva Bakımından Analizi (18. Yüzyılın başlarından ilk çeyreğine kadar) Siirt Üniversitesi
Araş. Gör. Mustafa ASLAN Yeniçeriliğin Kaldırılmasından Sonra Ayıntab’da İç Güvenlik Problemleri Gaziantep Üniversitesi
İlayda YILDIRIM/Anıl Can KILINÇ Antep Savunmasının Medyadaki İz Düşümü: Karayılan Dizisi Gaziantep Üniversitesi
Araş. Gör. Zeynep CEYLAN/ Araş. Gör. Bekir Sadık TOPALOĞLU Millî Mücadele Yıllarından Hatay’ın Anavatana Katılışına Kadar Olan Dönemin Fransız Basınına Yansımaları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Araş. Gör. Erdal KAYA Roma Askerlerinin Doğu Sınırındaki Kutsal Kenti: Doliche Gaziantep Üniversitesi
Mustafa ÇETİNKAYA Gaziantepli İki Milis Subay: Yüzbaşı Hasan Demirkan ve Binbaşı Hüseyin İnci Millî Savunma Bakanlığı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı
Dr. Ahmet AKTER Kuruluşunun İlk Yılında Gaziantep Halkevi Emekli
Dr. Özer ÖZOCAK İşgal Yıllarında Anadolu’nun Güneyinden Fransa’ya Ermeni Göçlerinin Değerlendirilmesi Amasya Üniversitesi
Dr. Yasin KAYIŞ Ragıp Kemal Cantürk’ün Akşam Gazetesindeki Gezi Yazılarına Göre 1933 Yılında Gaziantep Vilâyeti Millî Eğitim Bakanlığı/öğretmen
Araş. Gör. Zafer BENZER Urfa Direnişinde Siyale Aşireti Mensuplarından Salih el-Abdullah’ın Yerel İdarecilere ve İşgal Kuvvetlerine Yönelik Tutumu Harran Üniversitesi
Murat DAĞ 1919-1921 Yıllarına Ait Bazı Fransız Gazetelerinden Antep Savunmasına Bakmak 25 Aralık Panaroma Müzesi Sorumlusu
Murat UĞURLUER Suriye Tahdid-ı Hudut Komisyonu’nun Çalışmalarını Belgeleyen Birkaç Fotoğraf Araştırmacı Yazar
Baran GÜVENÇ/İbrahim GÖKTAŞ Cumhuriyetten Günümüze Gaziantep Halk Kütüphaneleri 25 Aralık Panaroma Müzesi
Nuri ÖZTÜRK 17 ve 18. Yüzyılda Ayıntab’da Asayişin Bozulması ve Aşiretlerin Rolü Gaziantep Üniversitesi
Ayşe Ebru ÇORBACI Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesinde Sergilenen Ateşli Silahların Konservasyon Çalışmaları Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü
Şahin DOĞAN Lala Mustafa Paşa’nın Ayntab’daki Vakıf Eserleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Doktora Öğrencisi
Oğuzhan DOĞAN Bir Antep Kültürü Yansıması Olan Aşırmalı Aba Güreş’inin Spor Yönetimi Bağlamında İncelenmesi Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Ecem TAN Cumhuriyet Sonrası Modernleşme Sürecinde Gaziantep’te Yaşanan Mekânsal ve Toplumsal Değişim Gaziantep Kent Arşivi Birim Sorumlusu
Kadir KARABUCAK İklim ve Hava Olaylarının Savaşlara Etkisi Çerçevesinde Antep Savunması Üzerine Bir Değerlendirme Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatice MALKOÇ Antep Savunması ve İaşe Komisyonu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Mehmet Fatih BOZKURT Tüfekçi Yusuf Usta’nın Antep Harbi’ndeki Hizmetleri ve Antep İmalat-ı Harbiye Fabrikası Millî Eğitim Bakanlığı
Orhan KÖKSAL Gaziantep Tayyaresi Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
İsmail Hakkı ÜZÜM Antep Savunmasında İşgallere Yönelik Tepkiler Çerçevesinde Savaş Karşıtı Protestolar ve Mitingler Üzerine Bir Değerlendirme 25 Aralık Panaroma Müzesi
Ahmet KIRATLI Antep’te İttihat ve Terakki Cemiyeti Kuruluşu ve Antep Savunmasındaki İttihatçıların Savunmaya Etkileri Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi
Ünal ÜSTÜNDAĞ Millî Kültür İnşasında Müzelerin Önemi ve 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nin Millî Kültürümüze Katkısı Marmara Üniversitesi
Ahmet ŞAHİN Sözlü Tarih Çalışmaları Bağlamında Antep Savunmasında Büyük Araptarlı Ahmet Çavuş’un Faaliyetleri Gaziantep Üniversitesi
Fatma DAĞILMIŞ Antepli Ali Hoca Divanı’nda Ayet ve Hadis İktibasları Gaziantep Üniversitesi/Yüksek Lisans Öğrencisi
Özgür AKIL Osmanlı Döneminde Bey Mahallesi Araştırmacı
Ali GEZGİNCİ/ Emine KABAKULAK Antep Savunmasını Hâtıratlar Üzerinden Okumak Yozgat Bozok Üniversitesi
Dr. Ali ÖZASLAN Antep Savunmasının Stratejisi ve Millî Mücadele Stratejisi İçindeki Yeri Emekli Albay
Hüseyin SÖNMEZLER Gaziantep Suyunun Öyküsü GASKİ Genel Müdürü
Dr. Şebnem Oğuz UZUNER Misak-ı Millî Hedefine Giden Süreçte Güney Cephesi’nde İngiltere ve Fransa’nın Politikaları Belirtilmemiş

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al