abd haberleri canlı haber
Antik Tarih

Atina Polis’inin Siyasal Gelişimi

İÖ 9. ya da 8. yüzyılda Attika’daki yerleşimler, fiziksel sınırlarını değiştirmeden Atina’yı politik merkezleri olarak kabul etmişler ve böylece tarih yazarlarınca Atina’nın efsanevi kralı Theseus’a atfedilen Attika’nın synoikismos süreci başlamıştı. Atina’da krallığın kaldırılmasından sonra yönetim, soylu ailelerden yıldan yıla seçilen ve “arkhon” olarak adlandırılan memurların yetkesine geçmişti. Arkhon listeleri İÖ 683 yılında arkhon’ların görevde olduklarını gösteriyor. Bu arkhon’lar, görev süreleri bitince en yüksek yasama ve yargı organı olan Areopag meclisinin üyeleri oluyorlardı. Daha sonra İÖ 7. yüzyılda soyluların, yazılı olmayan hukuku keyfi olarak kullanmalarından kaynaklanan huzursuzluklara tepki olarak Atina’da İÖ 630 yılında Kylon soyluların iktidarını ele geçirme ve tiran olma girişiminde bulunmuşsa da alt sınıfların desteğini alamamıştı ve girişimi kanlı biçimde bastırılmıştı.

Ayaklanma bastırılmıştı ancak gerekli mesaj alınmıştı. Tepkilerin bastırılması için İÖ 621 yılında Drakon Atina’nın ilk yazılı yasalarını yapmakla görevlendirilmişti. Drakon yasaları adli sistem üzerine yoğunlaşmıştı. Yaptığı yasalar Atina’da yaşanan ekonomik ve politik huzursuzlukları dindirmede yeterli olamasa da mahkemelerde aristokratların güçlerinin sınırları belirlenmiş oluyordu. Ayrıca bu yasalar, zaman içinde yurttaşlık kavramının gelişmesinin de yolunu açacaktı.

Atina’da yaşanan toplumsal çatışmaları çözmek ve idari reformlar yapmak üzere Solon İÖ. 594 yılında arkhon eponymous olarak görevlendirildi. Solon, aristokratik ayrıcalıklara son vermek için politik yetke biçimini değiştirdi ve yaptığı düzenlemelerle halkı, soyluluk değil, servetlerine göre sınıflara ayırdı. Bu dönemde Atina demokrasisinin temel kurumları oluşturulmaya başlandı. Ayrıca borç altında ezilen köylünün durumunu iyileştirmek için yeni kanunlar yapılarak rejimin çekirdeğini oluşturacak özgür çiftçilerin doğuşuna olanak sağlandı. Ancak tüm yaşananlara rağmen Atina’da soylular, kontrolü kaybetmemek için mücadelelerini sürdürdüler. Bu süreçte özellikle arkhon’luk üzerine büyük çekişmeler yaşandı ve sonunda Atina’da İÖ 561 yılında tiran Peisistratos yönetimi üstlendi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al