abd haberleri canlı haber
Antik Tarih

Bölgesel ve Yerel Politik Kimliklerin Olgunlaşmaya Başlaması

Tüm Hellen dünyası, siyasal dönüşümler bakımından eşzamanlı gelişmelere elbette tanıklık etmez. Bu bakımdan arkeolojik veriler, epigrafik ve edebi kayıtlar yol gösterici olur.

Bu bakımdan önemle ele alınması gerek kavramlar, ethnos ve polis olarak belirir. Bu iki kavram, günümüz terminolojisi ile devlet ve devlet üstü siyasi oluşumlara işaret eder. Polis, dar bir çerçevede yetkin idari merkeze işaret ederken ethnos’un ifadesi daha geniştir. Hellas’ın kuzey ve orta kesimleri ile Peloponnesos’un özellikle bazı bölgelerindeki halklar, siyasi yapıları asgari düzeydeki köylerde yaşarlardı. Efsanevi bir kişinin soyunu merkez alan sözlü miras ile beslenen ve dış politikada birleşen bu toplumlar «ethnos» terimi ile karşılanırdı. Ethnos, modern dillerde «kavim devleti» olarak karşılık bulur. Diğer taraftan kome, oikos, genos, phratry, phyle kavramları ise, daha küçük siyasi ya da toplumsal oluşumlara işaret eder. Öyle ki polis’lerin ortaya çıkışında bu politik grupların rollerine değinilir.

Antik yazılı kaynaklarda kullanılan ethnikon’lar ise toplumsal oluşumların aynı zamanda siyasi niteliklerine ya da potansiyellerine de işaret etmektedir. Ethnikon’lar bölgesel ya da yerel olsun siyasi kimliklerin tanımlanması aşamasında kullanılmıştır. Özellikle Eskiçağ’da siyasi kimliklerin tanımlanması aşamasında geniş politik oluşumların sunduğu veriler önem arz etmektedir. Örneğin kült merkezleri olsa da Panhellenik merkezlere ait belgeler, amphiktyonia oluşumlarının bünyelerine ya da askeri ittifaklara ilişkin belgeler önem arz etmektedir. Bölgesel ve politik kimliklerin olgunlaşmasının irdelenmesi aşamasında konu, aynı zamanda mitolojik boyutu ile ele alınmalıdır. Öyle ki sayısız mitolojik kayıtta izlendiği gibi Hellen toplumları, egemen olduğu siyasi coğrafya üzerindeki hak iddiasını güçlendirmek için mitolojiye başvurmuştur. Yapılan çalışmalar, henüz erken Arkaik Çağ’da bölgesel ya da yerel kimliklerin büyük oranda kaynaklara yansıdığını ve farklı siyasal oluşumlar güç kazanmaya başlarken devletler arası ilişkilerin çok boyutlu olarak sürdürüldüğünü göstermiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al