abd haberleri canlı haber
Biyografi

Erdoğan Merçil kimdir? Erdoğan Merçil hayatı ve biyografisi nedir? Erdoğan Merçil kitapları nelerdir?

Türkiye Selçukluları’nda Meslekler adlı eserin yazarıdır. Erdoğan Merçil, İstanbul’da Arap Cami mahallesinde dünyaya geldi. Babası o dönem Fransız yönetimindeki havagazı şirketinde görevli olan Nuri Bey, annesi ise ev hanımı Melahat Hanım’dır. 1944 yılında Galata’daki Kuledibi 147. İlkokulu’na başladı. Temel eğitimini birincilikle tamamladıktan sonra 1949 yılında yine Kuledibi’ndeki Beyoğlu Ortaokulu’na girdi. Ortaokuldan sonra Taksim’deki Atatürk Lisesi’ne kaydını yaptırdı ve buradan 1956 yılında mezun oldu. 1957 yılı Bahar Dönemi’nde ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne 1304 numaralı öğrenci olarak kaydını yaptırıdı. Her ana bilim dalından genel derslerin verildiği birinci sınıftan sonra Ortaçağ Tarihi sertifikasını tezli olarak aldı. 1961 yılında ̒Amr b. al- ̒As konulu bititrme tezini pekiyi derece ve dersleri ile ilgili sınavlarını başarıyla verdikten sonra Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

Mezuniyetini takiben 22 Eylül 1961-30 Eylül 1962 tarihleri arasında Yedek Subay olarak vatanî görevini tamamladı. Terhis olduktan sonra tez hocası Prof. Dr. Fikret Işıltan’ın teklifiyle 30 Kasım 1963’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Anabilim Dalı’nda asistan adayı olarak göreve başladı. 1964 yılı Aralık ayında ise asaleten atandı. Bu arada bir süre Prof. Dr. Tahsin Yazıcı’nın Farsça derslerine devam etti. Bunu takiben “Ahmed b. Mahmud’un Selçuknâmesi’nin Kaynaklarının Tespiti” adlı Doktora tezini aldı. Doktora çalışması süresince hocası Prof. Dr. Fikret Işıltan’ın da teşvikiyle Farsçasını ilerletmek üzere bir yıllığına Tahran’a gitti. 1968 yılında Tahran Üniversitesi’nde yabancılara Farsça öğreten derslere devam etti. İran dönüşünde doktora sınavını vererek 1969 yılında Doktor unvanını aldı. Doktoradan sonra Doçentlik tezi olarak o güne kadar pek kimsenin rağbet etmediği Salgurlular ve Gazneliler tarihini seçti. Aralık 1971- Haziran 1972 yılları arasında Londra’da dokuz ay dil eğitimi gördü. Daha sonra Salgurlular ile ilgili British Museum’un Oriental kısmında araştırmalarda bulundu. İngiltere dönüşünde Fars Atabegleri Salgurlular adlı eser ortaya çıktı. Bu çalışması ile Doçent unvanını alan Erdoğan Merçil, kadroya atanmak için 26 Kasım 1973’de “Gazneliler’ın Kuruluş Devri” konulu Doçentlik deneme dersine girdi ve başarılı oldu. Doçent olduktan sonra kendi adına verdiği ilk ders de Gazneliler Tarihi’dir (Daha sonraları Selçuklu Tarihi, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Tarihi derslerini verdi).

Erdoğan Merçil, hem Almancasını geliştirmek hem de araştırma yapmak üzere 1977 yılında Batı Almanya Hükümeti’nden aldığı 3 aylık DAAD bursuyla Hamburg’a gitti. Ardından Kirman Selçukluları adlı çalışması ile 1978 yılında Profesör unvanını, 1980 yılında ise adı geçen çalışması ile Türkiye Millî Kültür Vakfı tarafından Jüri Özel ödülü aldı. Yeni kurulan üniversitelerdeki öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesi için 1983-1984 öğretim yılından itibaren bir süre Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde, 1990-1991 öğretim yılından itibaren ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde önce lisans daha sonra da Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdi.

Edebiyat Fakültesi’nde Doçent temsilciliği ile başlayan idarî  görevleri, dekan yardımcılığı, anabilim dalı ve bölüm başkanlığı ile devam eden Erdoğan Merçil, 1983 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Tarih Kurumu’nun asli üyesi olarak seçildi. Bu görevi 2001 yılına kadar devam etti. 2013 yılında ise şeref üyesi seçildi. 1963 yılında göreve başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak 2005 yılında yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Erdoğan Merçil, evli ve bir kız babasıdır.

Eserleri

Fars Atabegleri Salgurlular, Ankara 1975; Ahmed b. Mahmud, Selçuk-nâme, I-II, İstanbul 1977; Kirman Selçukluları, İstanbul 1980; C. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi (çev. M. İpşirli ile beraber), İstanbul l980 (Eserin On Birinci Bölümü’nü teşkil eden “Anadolu Beylikleri s. 269-326, Erdoğan Merçil tarafından ilave edilmiştir); Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, İstanbul 1985; Gazneli Mahmud, Ankara 1987; Gazneliler Devleti Tarihi, Ankara 1989; A Short History of Turkish- Islamic States / Excluding the Ottoman State (müşterek), Ankara 1994; Belleten Dizini, III, (XXXVI-LI, sy. 141-200), Ankara 1994; A. Sevim – E. Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Siyaset, Teşkilât ve Kültür, Ankara 1995; Müslüman-Türk Devletleri Tarihi (Osmanlılar Hariç), İ. Kafesoğlu, H. D. Yıldız, Erdoğan Merçil, İstanbul 1999; Türkiye Selçukluları’nda Meslekler, Ankara 2000; Gürcistan Tarihi (Eski Çağlardan 1212 yılına Kadar), yay. E. Merçil, Ankara 2003; Büyük Selçuklu Devleti-Siyasî Tarih, Ankara 2005; Belleten Dizini IV (LI-LXVII, sayı: 201-250), Ankara 2006; Selçuklular’da Hükümdarlık Alâmetleri, Ankara 2007; Selçuklular’da Saraylar ve Saray Teşkilatı, İstanbul 2001; Selçuklular-Makaleler-, İstanbul 2011.

Emine UYUMAZ

KAYNAKÇA

Emine Uyumaz, “Prof. Dr. Erdoğan Merçil’in Hayatı ve Eserleri”, Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2013, s. 9-24.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al