abd haberleri canlı haber
Antik Tarih

Eskiçağ’da Devlet ve Toplum

Öyle ki sur duvarlı saray yapıları, yazı sistemi ve sanat eserleriyle Miken Uygarlığı bu coğrafyada kurulmuş ilk gelişmiş uygarlık niteliğini göstermiştir. Özellikle ticari kayıtların tutulması için kullanılan Linear B tabletleri, Miken dönemi sarayları ekseninde şekillenen siyasal düzen ve toplumsal yapıya da ışık tutmuştur.

Linear B tabletlerden çıkan bir diğer sonuç, Miken toplumlarının kullandıkları dilin,  Homeros’tan yaklaşık beş yüz yıl kadar önce kullanılmış olan Arkaik Hellen dili olduğudur. Bu tabletlerde kullanılmış olan kimi kelimeler ise Hellen uygarlığının önemli siyasi kurumlarının prototiplerinin bu tarihsel süreçte ortaya çıkmaya başladığını göstermiştir. Yine Linear B tabletleri üzerinde yapılan çalışmalar, Miken dünyasının tanrı adları ile Klasik Hellen dünyasının tanrı ve tanrıça adlarının örtüştüklerini de ortaya çıkarmıştır. Örneğin Klasik mitolojide adı geçen Zeus, Dionysos, Poseidon, Hephaistos, Athena, Hera ve Artemis gibi tanrı ve tanrıça adları Miken Dönemi’ne dek uzanmaktadır.

Miken Uygarlığı’nın yıkımı ile maddi kültür, ani ve keskin biçimde kesilmiştir.  Artık büyük saraylar, bunların yönetimsel gelenekleri, deniz aşırı ticaret ve yazı ortadan kalkmıştır. Miken Uygarlığı’na ait tüm unsurların ortadan kalkmasıyla başlayan bu dönem «Karanlık Çağ» olarak adlandırılmıştır. Ancak 19. yüzyıldan itibaren başlayıp hız kazanan arkeolojik çalışmalarla «Karanlık Çağ» aydınlatılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar göstermiştir ki İÖ 1200’ü takip eden 200 yıl boyunca büyük yerleşim merkezleri dağılmış, Hellas nüfusu %75 oranında azalmıştır. Daha küçük kimi yerleşim merkezleri ise daha da daralma göstermiş ve aynı zamanda sayıca azalmıştır. Ortaklaşa kullanılan mezar alanları kaybolmuş ve bunların yerini basit, kişiye özel mezarlar almıştır. Ölüler yakılmayıp gömülmeye başlanmıştır.  Miken Uygarlığı’nın çöküşü Hellen dünyasının politik şekillenmesinin başlangıcı olacaktır.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al