abd haberleri canlı haber
HaberlerKitaplık

Gürcistan Krallığı – XI-XIV. Yüzyıllar – Kitap Tanıtımı

Gürcüler, insanlık tarihinin en kadim halklarından birisidir. Kurdukları devletler ve sahip oldukları medeniyet unsurları sadece kendi kaderlerini değil komşu devletleri ve dünya medeniyetini de etkilemiştir. Özellikle bulundukları Ön Asya coğrafyasında önemli bir siyasi teşekkül yaratmışlardır. Birçok farklı uygarlığın kesişme noktasında bulunan Kafkasya’da hüküm süren Gürcüler, siyasi ve askerî mücadelelerin çetin olduğu bu bölgede siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkiler kurmuşlar ve önemli bir güç olmuşlardır. Doğu Roma ve Sasaniler gibi iki kadim uygarlığın arasında hayat mücadelesi veren Gürcüler, bu devletler ile kurdukları ikili ilişkilerle siyasi varlıklarını devam ettirmeyi başararak önemli bir tarihî tecrübe edinmişlerdir. İlerleyen yüzyıllarda ise Selçukluların bölgeye gelmesiyle beraber Türklerle de muhtelif ilişkiler geliştirmişler, Kafkasya ve Ön Asya Türk tarihinin önemli bir parçası olmuşlardır.

Gürcülerin, tarihî süreç içerisinde hem Türklerle siyasi ve sosyal ilişkiler kurmaları hem de muhtelif zamanlarda Türk devletlerinin himayesi altında yaşamaları, Türk tarihi için oldukça önemli halklardan biri olarak dikkat çekmelerini sağlamıştır. Fakat Türk akademisi içerisinde Gürcüler hakkında yapılan akademik çalışmalar bir hayli azdır. Türk tarihi için önemli olan bu halk ve devlet uzun yıllar ihmal edilmiştir. Fakat son yıllarda yapılan nitelikli çalışmalarla Gürcülere dair önemli tez, makale ve kitaplar üretilmeye başlanmıştır. Ömer Subaşı tarafından yazılan ve Selenge Yayınları tarafından neşredilen “Gürcistan Krallığı (XI-XIV. Yüzyıllar)” adlı eser alana dair önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bilhassa Birleşik Gürcü Krallığı’na dair derli toplu bir çalışma olarak Türk akademisine ve tarih okuyucusuna önemli bir katkı sunmaktadır. Akıcı bir üslupla kaleme alınan eser, yararlanılan kaynaklar bakımından da oldukça zengin ve kıymetlidir.

Eser, XI. yüzyılda temelleri atılan ve XIV. yüzyıla kadar bölgede önemli bir siyasi teşekkül olarak varlık gösteren Birleşik Gürcü Krallığı’na dair önemli bir bakış sunmaktadır. Özellikle Gürcistan Krallığı’nın tarihî kökleri, devletleşme süreci, önemli kralları, sosyal, ekonomik ve dinî hayatına dair teferruatlı bilgiler vermektedir. Bir araştırma eser olarak önemli tarihî kaynaklardan hareketle hazırlanan bu eser, Gürcü Krallığı ve Gürcü halkı üzerine ileride yapılacak olan yeni çalışmalar için de önemli bir referans eser olma özelliği taşımaktadır.

Umut Güner

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al