abd haberleri canlı haber
Tarih Ansiklopedisi

Hz. Nuh’un Ahilikte önemi nedir? Ahilite Hz. Nuh nedir?

Ahilik geleneğinde marangozların piri olarak kabul edilir. Hz. Adem’den sonra İnsanlığın ikinci atası olarak da bilinir. MÖ XXII. veya XXI. yüzyıllarda yaşamış olabileceği tahmin edilmektedir.

Hz. Nuh, gemisini inşa etmeye başlayınca bu durum kavminin tuhafına gider. Hatta “Senin marangozluktan anladığını bilmiyorduk… Keşke bu işe daha önce başlasaydın. Bak! Marangozlukta peygamberlikten daha başarılısın” diyerek hem yaptığı işi hem de peygamberliğini küçümserler. Hz. Nuh, geminin yapımını tamamlar ve kendine inananlarla birlikte buna biner. Kısa bir süre sonra yoğun bir yağışla birlikte her tarafı sular kaplar ve gemi suyun yüzeyine çıkar. Gemiye binmiş olanlar kurtulurlar.

Hz. Nuh’un inşa ettiği gemiyle ilgili olarak tefsirlerde ve tarih kitaplarında dikkati çeken iki nokta vardır. Bunlardan birincisi Hz. Nuh’un ilk gemiyi inşa eden kişi olmasıdır. Diğeri ise geminin yapısal özellikleridir. Gemi üç katlıdır. Alt katı vahşi hayvanlara, orta katı insanlara ve üst katı ise kuşlara tahsis edilmiştir. Bu bilgiler Hz. Nuh’un aslında iyi bir marangoz olduğunu, bunun için İslam âleminde bu meslekte olanların piri kabul edildiğini göstermektedir.

Ahmet TÜRKAN

KAYNAKÇA

Taberî, Târihü’t-taberî: Târihü’r-rusül ve’l-müluk, I, Kahire, t.y., s. 179-193; İbn Kesîr, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, VIII, (çev. Bekir Karlığa-Bedrettin Çetiner), İstanbul 1989, s. 39243926; Fütüvvetname-i Ca’fer Sâdık, (haz. M. Saffet Sarıkaya), İstanbul 2008, s. 239; Muallim Cevdet, İslam Fütüvveti ve Türk Ahiliği: İbn Battuta’ya Zeyl, (çev. Cezair Yarar), İstanbul 2008, s. 338; Cemal Anadol, Türk İslam Medeniyetinde Ahilik Kültürü ve Fütüvvetnâmeler, Ankara 2001,s. 103-106; Ahmet Lütfi Kazancı, Peygamberler Tarihi, İstanbul 2011, s. 95-96; M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, I, Ankara 2004, s. 93-96; Ömer Faruk Harman, “Nûh”, DİA, XXXIII, Ankara 2000, s. 226.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al