abd haberleri canlı haber
Biyografi

Hz. Salih kimdir? Salih peygamber hayatı nedir? Salih peygamberi hikayesi nedir?

Ahilik geleneğinde devecilerin piri olarak kabul edilir. Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığına göre kavmi ondan mûcize olarak kaya içinden deve çıkarmasını istemiş, bu olay gerçekleşince bir kısmı iman etmiş, bir kısmı ise küfründe devam etmişti. Bir müddet sonra içlerinden azgın bir grup Hz. Sâlih’e mûcize olarak verilen deveyi öldürmüş, bunun netîcesinde ilâhî gazaba uğramışlardır.

Salih peygamberin soy kütüğü İslam kaynaklarında Salih b. Ubeyd b. Esif b. Mâşih b. Ubeyd b. Hâzir b. Semûd b. Âmir b. İrem b. Sâm b. Nûh şeklinde geçmektedir. Kavminin en itibarlı ailesine mensup olan Hz. Salih güvenilir, hastaları ziyaret eden, zayıfları ve yoksulları gözeten, hayır işleriyle uğraşan bir kişi olarak tanınmıştır.

KAYNAKÇA

İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, I, Beyrut 1987, s. 68-71; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, I, Cize 1997, s. 304-323; Fütüvvetnâme-i Ca’ferSâdık, (haz. M. Saffet Sarıkaya), İstanbul 2008, s. 239; Muallim Cevdet, İslam Fütüvveti ve Türk Ahîliği: İbn Battûta’ya Zeyl, (çev. Cezair Yarar), İstanbul 2008, s. 338; Cemal Anadol, Türk-İslam Medeniyetinde Ahîlik Kültürü ve Fütüvvetnâmeler, Ankara 2001, s. 103-106; İsmail Yiğit, Peygamberler Tarihi, İstanbul 2004, s. 175197; M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, I, İstanbul 2005, s. 125135; Cağfer Karadaş, Hidayet Rehberleri Peygamberler, Bursa 2013, s. 62-65; Ahmet Güç, “Salih”, DİA, XXXVI, Ankara 2009, s. 32-33.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al