abd haberleri canlı haber
Tarih Ansiklopedisi

I. Murad döneminde yapılan eserler nelerdir? I. Murad dönemi yapıtları!

Bursa Hudâvendigâr Camii: İnşa kitâbesi bulunmayan cami, Osmanlı kroniklerine göre 767-787 / 1366-1385 yılları arasına tarihlendirilmektedir. Sultan I. Murad tarafından yaptırılan caminin mimarı ve ustaları hakkında farklı görüşler ileri sürülmüş ve genel olarak inşaatta yerli ve yabancı sanatçıların birlikte çalışmış olabilecekleri düşüncesi kabul görmüştür.

Alt katı cami, üst katı medrese işlevli olan yapı “dört eyvanlı, ortası avlulu bina tipi”nden, “zâviyeli cami tipi”ne geçişi gösteren belirli örnekler arasında sayılmaktadır. Cami katı, kubbeli avluya dört yönde açılan dört eyvan, üçü doğuda ve üçü batıda olmak üzere altı oda ile beş bölümlü bir son cemaat yerinden meydana gelmektedir. 9.70 x 12.60 m ölçülerindeki kıble eyvanı, iki kat yüksekliğinde beşik tonoz örtülü olup, avlu zemininden dört basamak yükseltilmiştir. Bu ana eyvan, 2.50 x 4.20 m ölçülerinde ve üzerinde kubbe örtülü küçük bir medrese mekânı bulunan, beşik tonozlu bir nişle derinlemesine uzatılarak, dış cephede beş kenarlı bir çıkıntı teşkil edilmiştir. Caminin kuzeydoğu köşesinde tek şerefeli minaresi yer almaktadır.

Tolga BOZKURT

KAYNAKÇA

Aşıkpaşaoğlu, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, (haz. A.N. Atsız), Ankara 1985, s.59-60; Mehmed Neşri, Kitâb-ı Cihan-Nümâ-Neşri Tarihi, I, (yay. F.R. Unat ve M.A. Köymen), Ankara 1995, s.308309); Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Miʻmârî Çağının Menşei Osmanlı Mi’mârîsinin İlk Devri I 630-805 (1230-1402), İstanbul 1966, s.231-232; Hans Wilde, Brussa Eine Entwickelungsstätte Türkischer Architektur In Kleinasien Unter den Ersten Osmanen, Berlin 1909, s.12-20; Albert Gabriel, “Bursa’da Murad I. Camii ve Osmanlı Mimarisinin Menşei Meselesi”, VD, II, Ankara 1942, s.42; aynı yazar, Une Capitale Turque Brousse Bursa, I Texte, Paris 1958, s.59-60; Kazım Baykal, Bursa ve Anıtları, Bursa 1950, s. 28; Sedat Çetintaş, Türk Mimari Anıtları-Osmanlı Devri-Bursa’da Murad I ve Bayezid I Binaları, İstanbul 1952, s.1-3; Semavi Eyice, “İlk Osmanlı Devrinin Dini-İçtimai Bir Müessesi Zâviyeler ve ZâviyeliCamiler”, İÜİFM, XXIII, Ekim 1962-Şubat 1963, nr. 1-2, İstanbul 1963, s.14, 32; Aptullah Kuran, İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami, Ankara 1964, s.71-72; Godfrey Goodwin, A History of Ottoman Architecture, London 1971, s.40-44; Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, İstanbul 2007,  s.86-88.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al