abd haberleri canlı haber
Türk Tarihi

İbn Kalemşah Dergahı

Konya’da İbn Kalemşah olarak da bilinen Kalemşahoğlu Ahi Taceddin tarafından XIII. yüzyıl sonlarında yaptırıldı. İbn Battûta, Konya’nın en büyük Ahi Tekkesi olduğunu ifade ettiği bu tesiste misafir edilmişti. Konya Kadısı İbn Kalemşah, aynı zamanda Ahi ileri gelenlerinden olup bu dergâhın postnişinliğini yapıyordu. Büyük bir yapı olmasına rağmen Osmanlı arşiv belgelerinde adı nedense tekke veya zaviye olarak geçmemektedir. Mabet bölümü olan Kadı Kalemşah Mahallesi Mescidi, Gazialemşah Mahallesi Mescidi olarak günümüzde de ayaktadır. Sonradan ihdas edildiği sanılan Kalemşah Medresesi de aynı yapının bir parçası olarak XX. yüzyıl başlarına kadar gelmiştir. Kubbeli İbn Kalemşah Dergâhı medreseyle birlikte Cumhuriyet’in ilk yıllarında metrûk hale gelmiş ve yıkılmıştır.

Yusuf KÜÇÜKDAĞ

KAYNAKÇA

İbn Battuta,  Seyahatname, (çev. A. Sait Aykut), İstanbul 2004, s. 412-413, s. 412-413; İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964,  s. 360-361; Mehmet Önder, Mevlâna Şehri Konya, Ankara 1971, s. 154.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al