abd haberleri canlı haber
Biyografi

İbn Kalemşah kimdir? İbn Kalemşah hayatı ve tarihi nedir?

İbn Battûta’nın Konya’ya geldiği sırada bu beldenin kadısı olan İbn Kalemşah’ın adı Eflâkî’de “Ahi Taceddin Kalemşah” olarak geçer. XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde Konyadaki Ahilerin başı ve Ahiler için yaptırdığı dergâhın şeyhiydi. Misafirperverliğiyle ün yapan İbn Kalemşah hayırsever biriydi. Konya’da günümüzde Gazialemşah olarak bilinen, belgelerde daha çok “Kadı Kalemşah” şeklinde geçen mahallede onun adını taşıyan bir mescid, dergâh ve medrese mevcuttu. Günümüzde Mader-i Mevlâna veya Aktekke olarak bilinen Karaman Mevlevihanesi, başlangıçta İbn Kalemşah tarafından Ahi Tekkesi olarak yaptırılmış ve adına “Kalemî Zaviyesi” denmişti. Daha sonra bazı ilaveler yapılarak mevlevihaneye dönüştürülmüştü. Bununla birlikte XVI. yüzyıl başlarında bile Kalemi Zaviyesi ayakta idi. Harap hale geldiğinden vakıfları 1530’da Piri Halife Camii’ne bağlanmıştı.

Yusuf KÜÇÜKDAĞ

KAYNAKÇA

Ahmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, (çev. Tahsin Yazıcı), II, İstanbul 1973, 336-337; İbn Battûta,  Seyahatnâme, (çev: A. Sait Aykut ), İstanbul 2004, s. 412-413; Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi, (haz. Feridun Nâfiz Uzluk), Ankara 1958, s. 31; 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri, haz. Fahri Coşkun, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1996, s. 8384; 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530), Tıpkı Basım, I, Ankara 1996, s. 109, s. 120; İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut Âbideleri, İstanbul 1967, s. 229-254.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al