abd haberleri canlı haber
Antik Tarih

Ionia’da Siyasal Dönüşüm ve Felsefe

İÖ 7. yüzyıldan itibaren toplumların politika ile uğraşıyor olmaları, zaman içinde insanları soyut kavramları düşünmeye sevk etmişti. İyilik, doğruluk, adalet gibi soyut kavramların sorgulanmaya başlanması ise düşünürlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştu. Özellikle İÖ 6. yüzyılda İon polis’leri maddi açıdan oldukça refahtı. Bu kıyı yerleşimleri, konumları gereği doğu batı-ticaretinin adeta merkezinde bulunuyorlardı ve bu süreçte kültürler arası karşılaştırma, öteki inanç ve düşüncelerin farkına varma olanağı buluyorlardı.

Bu ortam, mitolojik eksenden bağımsız düşünce üretebilmelerinde büyük oranda etkili olmuştu. İonia düşünürleri, doğa olaylarını dinden bağımsız, fiziksel nedenlerle ilişkili olarak açıklamaya girişmişlerdi. Bu nedenle bu düşünürler, “doğa filozofları” olarak adlandırılmışlardı. Thales (İÖ 625- 547) , Anaksimandros (İÖ 610-540) ve Anaksimenes (İÖ 585-525) önde gelen doğa filozofları arasında sayılır ve her üçü de, bölgenin en müreffeh polis’i olan  Miletos’un yurttaşıdır. Aynı zamanda yaşadıkları polis’in siyasal koşulları ile yakından ilgili olan bu ilk düşünürler,  fiziksel doğa ile toplum arasına bir çizgi çekmemişler, her ikisinin de aynı yasalar tarafından yönetildiğine inanmışlardı. Ion polis’lerinin isonomia arzularının yankılanmaya başladığı bu tarihsel süreçte yaşananlar, üretilen felsefi düşüncelerde de kendini göstermekteydi.

Pers manipülasyonundaki tiranların yönetiminden bıkmış olan Ion polis’leri bağımsızlık ve otonomilerini kendi yetkelerine alabilmek için mücadeleye başlamışlardır.  Örneğin Anaksimandros’un kozmolojisinde bu siyasi  hareketlerin yansımaları izlenmiştir. Anaksimandros’a göre doğada üstünlük tamamen dengeler yasasındadır. Artık hiçbir element diğerlerinin üstünde, dominant pozisyonda değildir. Dolayısıyla siyasal düzendeki eşitlik fikri doğaya da yansıtılmış görünmektedir. Evrende hiçbir şey tümden yok olmadığına, bir halden başka bir hale geçtiğine inanıyorlardı. Öyleyse tüm şeylerin bir ana maddesi olmalıydı. Bu ana-madde, ilk madde, ilke-madde arkhe olarak adlandırılmaktaydı. Örneğin Thales, bu ana maddenin su hydor olduğunu, Anaksimenes ise aer olduğunu ileri sürmüştü.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al