abd haberleri canlı haber
Haberler

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

“İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu” Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin himayelerinde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un onursal başkanlığında 27-28 Aralık 2021 tarihinde toplanacak. 27 Aralık Pazartesi günü 09.30’da OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki sempozyumun açılışına katılacak olan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop bir de konuşma yapacak.

Sempozyumun 2. günü Samsun Büyükşehir Atakum Sanat Merkezinde devam edecek.

SEMPOZYUM PROGRAMI

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin TURİNAY
“Cumhuriyet Döneminde İstiklâl Marşı ve Geçirdiği Dört
Evre”
Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL
“Mehmed Âkif’te İstikbâl ve İstiklâl Düşüncesinin
Kaynakları”
Mehmet Ruyan SOYDAN
“Âkif Koleksiyonuna Bir Celb-i Nazar ve Sebilürreşad’ın
Samsun’da Yayımlanmış Bilinmeyen Bir Nüshası”

Prof. Dr. Yavuz BAYRAM
21. Yüzyıl Şartlarında Âkif’i ve İstiklâl Marşı’nı
An/la/t/mak
Prof. Dr. Mustafa İsmet UZUN
“Mevcut Efemeralar Işığında İstiklâl Marşı’na Bir Bakış”
Dr. Öğr. Üyesi İlyas SUCU
“Klasikten Kanona İstiklâl Marşı”

Prof. Dr. Hasan BABACAN
“Birinci Meclis Öncesi ve Sonrasında Mehmed Âkif”
Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ
“İslamcılık-Ümmetçilik-Hürriyet ve Mehmed Âkif: Tarih
Perspektifinden Bir Tahlil Denemesi”
Prof. Dr. Zafer GÖLEN
“Cumhuriyet Döneminde Âkif”

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER
“Osmanlı Edebiyatı Ders Notları Üzerine Bir Tedkik”
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin TURİNAY
“Mehmed Âkif, Fuzûlî ve Berlin Hatıraları Arasında
Görünmez Bazı İlişkiler”
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül KARAYAZI
“Sırâtımüstakîm ve Sebîlürreşâd Etrafında Medeniyet
Tasavvuru”

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
“Mehmed Âkif’in Manzum Anlatıları ve Manzum
Anlatılarında Tarih”
Dr. Öğr. Üyesi Servet ŞENGÜL
“Mehmed Âkif’te Modern Epik Yansımalar”
Prof. Dr. A. Cüneyt ISSI
“Dil Resimleriyle Anlamlar Kurmak: Mehmed Âkif’in
Şiirlerinde Görsellik”
Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN
“Safahat’ta Sahabeler”

Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN
“Mehmed Âkif’in Kitap ve Sünnet Özelinde Dinî
Delillere Yaklaşımı”
Doç. Dr. Mustafa KARA
“Kur’ân’ın Özünü Yansıtması Bakımından Mehmed Âkif’in
Kur’ân Meâli”
Doç. Dr. Hatice ŞAHİN AYNUR
“Mehmed Âkif Ersoy’un Düşünce Yapısının Kur’ân
Meâline Etkisi”
Doç. Dr. Mustafa KAYHAN
“Kur’ân Şairimiz Mehmed Âkif’te Kur’ân Anlayışı
(Safahat Örnekliği)”

D. Mehmet DOĞAN
“İstiklâl Marşı’nın Yüz Yılı”
Prof. Dr. Şaban SAĞLIK
“Hisli Yürek”in Aynası: İstiklâl Marşı’na ‘His’ Penceresinden Bakmak”
Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA
“Bir Fütüvvet Ağacı Örneğinde ‘İstiklâl Ağacı’ Tasarımı”
Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI
“Karşılaştırmalı Açıdan Ulusal Marşlar”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al