abd haberleri canlı haber
Tarih Ansiklopedisi

Kadı Kalemşah Mahallesi mescidi tarihi nedir?

Konya’da günümüzde Gazialemşah olarak bilinen Kadı Kalemşah mahallesinde idi. XIII. yüzyıl sonlarında inşa edildiği tahmin edilen mabedin banisi İbn Battuta’da adı geçen Konya Kadısı Ahi İbn Kalemşah’tır. Konya Osmanlı sınırları içine alındığı sırada (1467) ayakta idi.

Halen ayakta bulunan ve halk dilinde Gazialemşah olarak bilinen Kadı Kalemşah Mahallesi Mescidi orijinal yapı değildir. Fatih (1444-1446, 1451-1481) ve II. Bayezid (1481-1512)’in yaptırdıkları vakıf tahririnde Konya’da iki ev yeri, bu mescidin vakfı olarak kaydedilmiştir. XVII. yüzyıl ortalarında Limdeli Mehmed Ağa’nın da bu mescidde cüz okunması için vakıf kurduğu mütevelli atamalarından anlaşılmaktadır.

Yusuf KÜÇÜKDAĞ

KAYNAKÇA

İbn Battûta, Seyahatname, (çev. A. Sait Aykut), İstanbul 2004, s. 412-413; Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi, (haz. Feridun Nâfiz Uzluk), Ankara 1958, s. 28; , 64; Fahri Coşkun, 388/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1996, s. 64; 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530), Tıpkı Basım, I, Ankara 1996, s. 8, 39; KŞS, nr. 1, s. 52; nr. 10, s. 51; İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964,  360-361.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al