abd haberleri canlı haber
Tarih Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Bedesteni tarihi nedir? Kahramanmaraş Bedesteni önemi nedir?

Maraş’ın 1522 yılından itibaren Osmanlı topraklarına katılmasından sonra sosyo-ekonomik yapının gelişmesine paralel olarak Kapalı Çarşı’nın kuzeyinde inşa edilerek önemli bir ticaret merkezi konumuna gelmiştir. Bedestenin duvarlarında ve üzerinde kaba yontu taş ve moloz taş kullanılmıştır. Eğimli bir arazide inşa edilen bedesten dıştan dükkânlı, içten hacimli kare planlı olarak inşa edilmiştir.

Yapının iç kısmına cephelerin ortalarından açılan dört kemerli kapıdan girilir. Ana kapısı kuzeyde bulunan bedestene giriş seviyesinden aşağıya dört basamakla inilir. Bedesten sivri kemerlerin taşıdığı dokuz çapraz tonozla örtülmüştür. Kapalı Çarşı’ya bitişik olarak inşa edilen yapının dört tarafa açılan kapısı vardır. Günümüze çeşitli onarımlar geçirerek gelen bedesten orijinal özelliğini büyük ölçüde korumuştur. Yapı 1941 yılına kadar Bedesten ismiyle, daha sonra ise mülkiyete geçip Bonmarşe ismiyle anılmıştır.

Eshabil YILDIZ

KAYNAKÇA

Besim Atalay, Maraş Tarihi ve Coğrafyası, İstanbul 1939; Ara Altun, Kahramanmaraş Kent Dokusunda Anıt Eserler, (Dağların Gazeli Maraş), İstanbul 2010; Mehmet Özkarcı, Türk Kültür Varlıkları Envanteri 46, I, Ankara 2007; Kemalettin Koç, Kahramanmaraş’ta Sosyal Hayatın Fiziki Yapıya Etkisi, Ankara 2010; Komisyon, Kahramanmaraş Beylik ve Osmanlı Dönemi Çarşıları, İstanbul 2013; Hamza Gündoığdu, Dulkadirli Beyliği Mimarisi, Ankara 1986; İlyas Gökhan – Selim Kaya, İlkçağdan Dulkadirlilere Kadar Maraş, Kahramanmaraş 2008; Eshabil Yıldız, Kahramanmaraş El Sanatları, Ankara 2014

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al