abd haberleri canlı haber
Tarih Ansiklopedisi

Kalemşah Medresesi nerede? Kalemşah Medresesi tarihi nedir?

Konya’da Gazialemşah mahallesindeydi. Ahi olduğu bilinen İbn Kalemşah adlı Konya kadısı tarafından zaviye ve mescidle birlikte XIII. yüzyıl sonlarına doğru inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kalemşah Medresesi’nin Kanuni dönemine kadar adı ve herhangi bir vakfı tespit edilememiştir. 1530 tarihli Karaman vilayeti vakıflarına dair defterde yıkılan Müstevfi Celâleddin Hânkahı’nın vakıfları Kalemşah Medresesi’ne bağlanmıştır. 1535 tarihli olduğu tahmin edilen bir başka defterde önce Kalemşah Medresesi vakıfları, sonra bu medreseye tahsis edilen Müstevfi Celâleddin Hânkahı vakıfları kaydedilmiştir. Bu durum Kalemşah Medresesi’nin XVI. yüzyıl başlarında, İbn Kalemşah Dergâhı ve Mescidi’nin bünyesinde ihdas edildiğine işaret etmektedir. Taştan yapılmış kubbeli medrese 1930’lu yıllarda yıktırılmıştır.

Kalemşah Medresesi’nin XVI. yüzyıldaki vakıfları, Konya’ya bağlı Karpuzlu Dinek köyü, Konya’da Karun mezraası, sekiz kıta bahçe, Konya merkezinde 17 bab dükkân, Karkın mezraası, Karaaslan köyü, Sudirhemi nahiyesi, Meram ile Meydan civarında yerler ve Meram’da bir değirmen yeridir.

Yusuf KÜÇÜKDAĞ

KAYNAKÇA

387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530), Tıpkı Basım, I, Ankara 1996, s. 33; Karaman Vilâyeti Vakıfları, (haz. Seyit Ali Kahraman), Kayseri 2009, s. 38; İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964, s. 361, 844-845; Mehmet Önder, Mevlâna Şehri Konya, Ankara 1971, s. 154; Caner Arabacı, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri (1900-1924), Konya 1996, s. 162-163.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al