abd haberleri canlı haber
Kavramsal Tarih

Karamanoğlu Alâeddin Bey Vakfiyesi nedir? Karamanoğlu Alâeddin Bey Vakfiyesi tarihi nedir?

Karamanoğlu Halil Bey’in oğlu Alâeddin Bey, Mader-i Mevlâna Türbesi’yle bitişiğinde Kalemioğlu Ahi Muhammed Bey tarafından inşa edilen Kalemi Zaviyesi’ne vakfettiği gayrimenkuller için düzenlettirmiştir. Tanzim ve tescil tarihi 769 / 1367’dir. Orijinal olarak Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde, nr. 10389’da kayıtlıdır.

Arapça vakfiye birbirine eklenen üç beyaz kâğıt üzerine bir hattat tarafından 47 satır olarak yazılmıştır. Uzunluğu 2.75, eni 0.27 cm olan kâğıdın arkasına yekpare bez yapıştırılmıştır. Üst tarafındaki tasdik ve tescil kayıtlarıyla vakfiyeye ait esas bölümün ilk dört satırı yer alır. Vâkıf Alâeddin Bey’den başka kardeşi Hızır Bey Çelebi ile vakfiye düzenlendiği sırada hayatta bulunmayan diğer kardeşi İshak Bey’in varisi olan oğulları Gıyaseddin Efendi ve Emirşah Çelebi’nin hisselerinin de bulunduğu Bozkuş Çiftliği’ndeki Selerek köyünün tamamı zaviyeye vakfedilmiştir. Elde edilen gelir, öncelikle köyün imarı için harcanacak, artan gelirin onda biri zaviyede görev yapan şeyhe ve mütevelliye verilecek, bundan sonra artan gelir zaviyeye gelip misafir olarak kalanlara harcanacaktı. Kalemi Zaviyesi’ni inşa ettiren bâni ile vakfiyenin sonundaki şahitler arasında Lârendeli Nureddinoğlu Ahi Yusufoğlu Ahi Ali’nin gösterilmesi, bu vakfın Ahilikle ilgisine işaret etmesi bakımından önem arz etmektedir.

Yusuf KÜÇÜKDAĞ

KAYNAKÇA

İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut Âbideleri, İstanbul 1967, s. 252-254; aynı yazar, “Bir Hüccet İki Vakfiye”, VD, sy. 7 (1965), s. 103105.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al