abd haberleri canlı haber
Kitaplık

Mevlevilerin Tarihi Kitabı! Mecmuatü’t – Tevarihi’l – Mevleviyye!

Selçuklu dönemi Ahileri hakkında bilgi veren Seyyid Sahîh Ahmed Dede’nin (ö. 1189 / 1775) yazdığı kitabın asıl adı, Mecmuatü’l-Tevârihi’lMevleviyye’dir. Aslı Mevlâna Müzesi Kütüphanesi, nr. 5446’da kayıtlıdır. Ahmed Remzi Dede (660 / 1267-1363 / 1945) tarafından istinsah edilmiştir. Cem Zorlu, Yüksek Lisans çalışması çerçevesinde günümüz Türk harflerine Mecmûatü’t-Tevârîhi’l-Mevleviyye / Mevlevîlerin Tarihi ismiyle çevirmiş olup, İstanbul‘da 2003 yılında neşredilmiştir. Esasta Mevlevi Tarikatı’nı konu olan eser, Hz. Peygamber’in çocukluğundan başlayarak hayatını anlatır.

On iki imam, onlarla ilgili olaylardan bahsederken meşhur pek çok mutasavvıf dervişin ilim tahsilleri, istinabeleri ve kendilerine bağlanan müritlerin eğitim ve terbiyelerini kaleme alır. Bu bağlamda Selçuklu tarihi ve Ahi Hüseyin Urmevi, Ahi Muhammed Urmevi, Ahi Natur, Ahi Türk gibi XIII. yüzyılda yaşamış Konya’nın önde gelen Ahileri ile ilgili bilgiler verdiği için Ahilik kültürü bakımından da önemlidir.

Eserde bahsi geçen devrin Ahilerinin kimlikleri, kişilikleri ve özelliklerini tanıma imkânı bulmaktayız. Sahih Ahmed Dede meşhur tarihî olayları, ölümleri, doğumları tarih, hatta bazan gün olarak verir. Cem Zorlu’nun yayımladığı kitap, 381 sayfa olup sonuç, bibliyografya ve indeksle sona ermektedir.

Bekir ŞAHİN

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al