abd haberleri canlı haber
Kitaplık

Mustafa Efendi ve Gülşen-i Pend Mesnevisi!

Fütüvvetnâmeler sınıfında gösterilen Gülşen-i Pend Mesnevisi, Mehmet Sait Çalka tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak yapılmıştır (Mustafa Safî Efendî ve Gülşen-i Pend Mesnevisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2007, 366 s.). Anadolu’nun sosyo-kültürel yapısını yansıtmanasında mutaf ustasına kalfa ve çırak eşlik ederdi.

Kıllar eğrildikten ve kazıl yapıldıktan sonra torba, çuval yapılmak üzere dükkâna götürülürdü. Mamul edilen malzeme mutafların pazar yeri olan bezzâzistanda satılırdı. Karesi sancağı dahilinde olan Edincik, Manyas, Erdek ve Bursa’ya bağlı Mihaliç kazaları, keçi kıllarının bol miktarda elde edildiği yerler arasındaydı.

KAYNAKÇA

M. Çağatay Uluçay,XVII inci Yüzyılda Manisa’da Ziraat, Ticaret ve Esnaf Teşkilatı, İstanbul 1942, s. 77, 78, 79; Yusuf Ekinci, Ahîlik, Ankara 2011, s. 319; Tuncer Baykara, OsmanlıTaşra Teşkilatında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu), Ankara 1990; M. Murat Öntuğ, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Balıkesir Şehrinin Fiziki, Demografik ve Sosyo-Ekonomik Yapısı, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Konya 2003, s. 241.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al