abd haberleri canlı haber
Tarih Ansiklopedisi

Nasiri Fütüvvetnamesi nedir? Nasiri Fütüvvetnamesi tarihi nedir?

Mesnevi tarzında Farsça olarak 1290 yılında kaleme alınmıştır. Müellifinin, eserindeki bazı kayıtlardan Tokatlı olduğu, Sivas veya Aksaray’da yaşadığı tahmin edilmektedir. Eser, İstanbul Köprülü Kütüphanesi 1597 numaralı mecmuanın 89a-100a varakları arasındadır. Abdulbaki Gölpınarlı tarafından tercüme edilmiştir.

Fütüvvetnâme, bir mukaddime ile başlar. Fütüvvetin tarifi yapılarak Kur’an’da fetâ olarak anılanlar zikredilir. Bunu takiben Fütüvvet ehli sayılamayacak olan 12 kişi ve özellikleri ele alınır. Her Fütüvvetnâmede mutad olan edeb bahsi ele alındıktan sonra Peygamberler-Fütüvvet bağlantısı ifade edilir. Fütüvvetten düşüren yirmi amel sıralanır. Seyfî ve kavlî kolların erkânı hakkında tafsilî bilgi verilir. Son bölümde ise Fütüvvet âdâbından sohbet, sofra, yemek, toplantının şartları anlatılır.

Ali TORUN

KAYNAKÇA

Abdulbaki Gölpınarlı, “İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları”, İFM, XI/1-4, İstanbul 1952, 235-261: Mehmet Saffet Sarıkaya, XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu’daFütüvvetnamelere Göre Dinî İnanç Motifleri, Ankara 2002, s. 4-5; Ali Torun, Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvet-nâmeler, Ankara 1998. s. 43-44.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al