abd haberleri canlı haber
Kitaplık

Necm-i Zer-kûb Fütüvvetnamesi nedir? Necm-i Zer-kûb Fütüvvetnamesi konusu!

Süleymaniye Kütüphanesi   Ayasofya kısmı 2049’da kayıtlı mecmuanın 19. risalesinde kayıtlı Farsça Fütüvvetnâmenin sahibi olan bu zatın esas adı Necmüddin Ebû Bekr Muhammed b. Mevdud Tahrîr-i Tebrizî’dir (ö. 712 / 1312). Künyesinden de anlaşılacağı üzere Tebrizli olup Şerafeddin Anterî et-Tebrizî’nin hizmetinde bulunmuş âlim ve zahid bir şahsiyettir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Mecmuanın 218b-235a varakları arasında yer alan Fütüvvetnâme, müellifin kendi kaydına göre muhtasar bir eserdir ve erkân bakımından önemlidir.

Eser bir mukaddime, altı fasıl ve bir bâba ayrılmıştır. İlk bölümde Fütüvvetin tarif ve tavsifi yapılır. Fütüvvet ehlinde bulunması gerekli şartlar sıralanır. Daha sonra Fütüvvet kollarından kavlî, seyfî ve şürbî’ler ve intisap şekilleri hakkında tafsilî bilgiler verilir. Şerbetin nasıl içileceği, Fütüvvet şalvarının nasıl giyileceği açıklanır. Son bahiste kimlere Fütüvvet verilemeyeceği sıralandıktan sonra su vermek, yemek vermek, abdest bozmak edepleriyle eser sona erer.

Ali TORUN

KAYNAKÇA

Abdulbaki Gölpınarlı, “İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları”, İFM, XI/1-4, İstanbul 1952, 235-261; Mehmet Saffet Sarıkaya, XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu’daFütüvvetnamelere Göre Dinî İnanç Motifleri, Ankara 2002, s. 4-5; Ali Torun, Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvet-nâmeler, Ankara 1998. s. 4344.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al