abd haberleri canlı haber
Cumhuriyet Tarihi

Örgütsel vatandaşlık davranışı ve Ahilik Kültürü arasındaki ilişki!

Arzu Tokgöz’ün Yüksek Lisans tezi olarak Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı’nda 2012 yılında hazırladığı çalışma, dört bölüm ve 101 sayfadan oluşur.

Girişin ardından birinci bölüm, örgütsel vatandaşlık ve özellikleri verilerek örgütsel vatandaşlık davranışları; özgecilik, vicdanlılık, nezaket tabanlı bilgilendirme, sivil erdem, centilmenlik ve gönüllülük olmak üzere beş boyutta ele alınır. İkinci bölümde Ahilik örgüt kültürü ve özellikleri incelenir.

Üçüncü bölümde örgütsel vatandaşlık davranışları ile Ahilik kültürü temel kurallarının teorik karşılaştırılması; dördüncü bölümde çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı göstermeleri ile Ahilik temel kurallarının uygulanabilirliği arasındaki ilişkinin incelenmesi ele alınır.

Sonuçta, örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarıyla Ahilik kültürü boyutlarının birbirleriyle örtüştüğü ve çalışanların örgütte Ahilik kültürü prensiplerini, örgütsel vatandaşlık davranışı kapsamında uyguladıkları tespit edilir.

Bir Alevilik Yolu Ahilik adlı eserin yazarıdır. Erzincan’ın Eşmepınar köyünde 1949 yılında doğdu. İlk, orta öğrenimden sonra İstanbul Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi. Millî Eğitim Bakanlığı’nda tarih öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra birçok konuda eser vermeye devam etti. Eserlerinde, Atatürkçü düşünce, toplumsal hareketler, tarihi kökenli sosyal sorunlar ve içinde yaşayıp büyüdüğü Alevilik ortamını ele aldı. Birçok gazete ve dergide yazılar yazdı. Okullar için ders kitabı ve hazırlık kitapları çıkardı. 10 civarında kitabı vardır.

Bünyamin AYHAN

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al