abd haberleri canlı haber
Tarih Ansiklopedisi

Osmanlı Öncesi İle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri!

Bu eser, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi ile İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB)’nin, 9-10 Mayıs 2002 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu seminere sunulan bildirilerin metnini ihtiva eder (İstanbul 2003). İki cilt halinde basılan eserde toplam 34 bildiri yer alır. Eserin adından da anlaşılacağı üzere toplumun önemli bir kesimini teşkil eden esnaf ve toplumun bütün kesimini ilgilendiren ekonomi, seminerde sunulan bildiri konularının esasını oluşturur. Seminer programındaki sunuş sırasına göre kitapta yer alan bildiriler arasında hem Osmanlı öncesi ve dönemi hem de Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili konuların yer aldığı dikkati çeker.

Kronolojik olarak bir sınıflandırma yapıldığında eserde önce Assur ticaret kolonileri çağında Anadolu’da ticaret organizasyonu; Hitit döneminde Anadolu’da ticaret, esnaf ve sanatkârlar; Roma İmparatorluğu döneminde ekonomik reformlar; X. ve XI. yüzyılda Bizans’da esnaf, ekonomi ve loncalar ile ilgili altı bildirinin yer aldığı görülür. Bunu takiben Yusuf Has Hâcib’in XI. yüzyılda kaleme aldığı Kutadgu Bilig adlı eserinde yer alan meslekler ve özelliklerine; X.-XIII. yüzyıllarda Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Türk kavimlerinin ekonomik ve ticarî hayatlarına; Asya ve Kafkaslar’dan Orta Doğu’ya köle ticareti ve ticaret yollarına; Anadolu Selçuklu ve İlhanlı döneminde ekonomik hayat, meslekler, meslek grupları ve bu gruplara nizam veren Ahilik ve Ahilik prensiplerine; ticaret yolları, kervansaraylar ve köprülere dair 10 bildirinin olduğu dikkati çeker. Geriye kalan 18 bildiri ise Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine aittir. Bu bildirilerde bâc-ı bâzâr, kâhya ve kethüda terimleri, Osmanlı ekonomisinde konar-göçerler, Kıbrıs’ta ilk Osmanlı esnafı ve zenaatkârları, Osmanlıda tabip teşkilatı, İstanbul Kapalıçarşısı, yorgancılar, Trabzon esnafı, Manisa’daki esnaf vakıfları, Uşak şehri esnafı, 1873 Uluslararası Viyana Sergisi, sabuncu esnafı, Rodos Yahudi esnafı, Yahudilerin Gabele vergisi, Osmanlı esnaf sayımları, Osmanlı Bankası Banknotları, Makedonya esnafı ve Cumhuriyet döneminde esnaf sanatkârlar teşkilatı ve Ahilik gibi konuların ele alındığı tespit edilir.

Yayınlanan bu seminer kitabında dikkati çeken hususlardan biri, esnaf ve ekonominin tarihî süreç içinde ele alınmış olmasıdır. Bu durum özellikle mesleklerle ilgili terim ve terminoloji ile konular arasında tarihî bağların ve bağlantıların kurulması açısından oldukça önemlidir. Bir diğer önemli husus, resmî bir kurum olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi ile sivil toplumun sessiz çoğunluğu İSTESOB’un böyle bir semineri gerçekleştirmesi ve müşterek işbirliğinin en güzel örneğini vermiş olmasıdır.

İlhan ŞAHİN

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al