abd haberleri canlı haber
Biyografi

Radavi kimdir? Radavi hayatı ve biyografisi nedir? Radavi düşüncesi nedir? Radavi eserleri nelerdir?

Fütüvvetnâmesindeki kendi kaydına göre künyesi Seyyid Muhammed b. Seyyid Alaiddin elHüseyni’r-Radavî’dir. Hayatı hakkında fazla bir bilgiye rastlanılmayan Radavi’nin XV. yüzyıl sonları ile XVI. yüzyıl başlarında yaşadığı ve Bursa’da kadılık vazifesinde bulunduğu tahmin edilmektedir. O, Şafi mezhebinden olduğunu özellikle belirtir. Ancak onun bu ifadesi, Fütüvvetnâmesindeki tutum ve tavırları, Şia kaynaklarının İmametle ilgili iddialarını eserine alması, Şii kimliğini gizleme maksatlı bir kayıt olduğu kanaatini doğurmaktadır.

Radavi Fütüvvetnâmesi olarak bilinen Miftahu’dDekayık fî Beyani’l-Fütüvvet ve’l-Hakâyık isimli eser, 1524 yılında tamamlanmıştır. Diğer emsallerine göre oldukça hacimli ve tafsilî olan bu eser, diğer Fütüvvetnâmelerde Fütüvvetnâme-i Kebir olarak anılır ki bu unvanı hak etmiştir. Muhtelif kütüphanelere dağılmış onlarca nüshası bulunmaktadır. Kendi kayıtlarına göre bundan başka İrşâd-ı Talibîn, Risal-i Bayrak, Risal-i Habbazân gibi muhtelif risaleleri de bulunmaktadır.

Fütüvvetnâmesinde mizan ehlinde kaydettiği bir tercümanı “şimdi de Farsî yazalım veya Arabî yazalım kitabımız müzeyyen olsun” diyerek Türkçe, Arapça, Farsça manzume yazabilme kudretini ortaya koyar ki bu tavrına bakarak bu üç dile vukufiyetini anlarız. Kadılık vazifesinde bulunan bir zatın İslâm’ın üç hâkim dilini bilmesi zaten devrin ilim anlayışının bir sonucudur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al