abd haberleri canlı haber
Kavramsal Tarih

RİSALE-İ GOŞİRİYE

Ebülkasım Ebdülkerim Goşirî-yi Nişapurî (ö. 465/1073) tarafından Arapça olarak kaleme alınan Risale-i Goşiriye,  sofiler ve arifler için yazılmış Fütüvvetnamelerden biridir. Bunun için yazıldığı tarihten itibaren en çok beğenilen ve okunan kitap olmuştur.

Risale-i Goşiriye, iki  fasıl ve elli dört bölümden oluşur. Birinci fasılda özellikle  Allah’ın birlik ve niteliklerine yer verilmiştir. İkinci fasılın birinci bölümü seksen üç ariften, ikinci bölüm ise tasavvuf terimlerinden bahseder. Diğer bölümlerinde sofilik makamı, geleneği ve törelerini akıcı bir nesirle yazmıştır. Her bölüm istisnasız olarak bir ya da iki Kur’an ayeti ve bir kaç hadisle başlamış, sonra sahabe ve pirlerin sözleri ve öyküleri ile devam etmiştir. Bazılarında örnek olarak verilmiş güzel şiirler de vardır.

Mevlâna, Attar gibi ünlü sofi yazarlar kendi eserlerinde bu kitaptan bahsetmiş ve birçok âlim bu kitabın açıklamasını yazmışlardır. Abülkasım Goşirî’nin öğrencisi ve müridi olan Ebu Ali ibn Ahmed Osman, ilk kez Farsçaya çevirmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al