abd haberleri canlı haber
Kitaplık

Türk Dünyasının Manevi Liderleri – Kitap

Türk kültürünün en temel esaslarından biri dindir. Toplumun şekillenmesi, bir arada yaşayabilmesi, İslami değerlere sahip çıkması ve manevi anlamda gelişimi için kurumlar kadar o topluma manevi alanda önderlik etmiş büyük ruhlara da ihtiyaç olmuştur. Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk-İslam kültürü (Doğu Türkistan’dan Balkanlar’a, Kırım’dan Afrika’ya kadar) şüphesiz çok sayıda manevi önder yetiştirmiştir. Bu kitapla, Türk Tarihinin ilk dönemlerinden itibaren Osmanlı Dönemi’ni de içine alacak şekilde tespit edilen manevi büyüklerimizin tanıtılması, hatırlanması ve bu büyükler hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. 

Türk tarihinde dünden bugüne şüphesiz çok sayıda manevi önder ve büyüğümüz vardır.  Prof. Dr. Okan Yeşilot ve Dr. Bihter Gürışık Köksal’ın editörlüğünde ve çok sayıda alanında uzman akademisyenin katkısıyla hazırlanan Türk Dünyasının Manevi Liderleri başlıklı bu çalışmada, başta Hz. Muhammed’in manevi önderliği (Gülgûn Uyar) olmak üzere kültürel psikoloji açısından Türklerde Peygamber sevgisi (Osman Sezgin) konularına değinilmiş, ardından Oğuz Kağan (Tufan Gündüz), Dede Korkut (Ali Duymaz), Yûsuf Hâs Hâcib (Ömer Soner Hunkan), Kaşgarlı Mahmut (Yusuf Avcı), Ebu Hanife Numan B. Sabit (Murtaza Bedir), İmâm Mâtürîdî (Ahmet Ak), Ahmed Yesevî (Hayati Bice), Mevlânâ (Reşat Öngören), Ahi Evran (M. Fatih Köksal), Şeyh Edebali (Seyfettin Erşahin), Sarı Saltuk (Ramazan Biçer – Ferihan Çakar), Hacı Bayram Veli (Zehra Hamarat), Hoca Bahâeddin Nakşbend (Necdet Tosun), Somuncu Baba (Mefail Hızlı), Akşemseddin (Abdülkadir Özcan) ve Aziz Mahmûd Hüdâyî (Hasan Kâmil Yılmaz) olmak üzere on yedi büyüğümüz anılmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al