abd haberleri canlı haber
Kitaplık

Türkler ve Kuran – Kitap Tahlil ve Kritiği

Türklerin İslamiyet’i kabulü, Müslüman Araplar ile kurdukları ilk ilişkiler ve Türk topluluklarının İslamiyet algısı akademik olarak tam anlamı ile incelenemeyen ve belirli bir metodolojide ele alınamayan çetrefilli konulardan birisidir. Ekseriyetle konar-göçer bir yaşama sahip olan Türklerin şifahî dini düşünce ve geleneklerden harekete bir dini yaşayış geliştirdikleri bilinmektedir. Fakat Müslüman Türklerin kurduğu Samani, Karahanlı, Gazneli ve Selçuklular gibi şehir medeniyeti de oluşturan devletlerin kitabî bir İslamiyet anlayışı geliştirdikleri ve önemli alimlerin bu şehirlerde yetiştikleri bilinmektedir.

Müslüman Türklerin kitabî olarak geliştirdikleri dini düşüncenin en temel kaynakları kendi dillerinde kaleme alınan ve onların algılarına hitap eden eserlerdir. Bu eserler arasında şüphesiz en önemlileri literatürde “Satır Altı Kuran Tercümeleri” olarak geçen Türkçe Kuran-ı Kerim nüshalarıdır.

Bu hususta Yaşar Şimşek’in “Türkler ve Kur’an” adlı Selenge Yayınları’ndan Doğan Mert Demir’in editörlüğünde yayınlanan çalışması bu alanda önemli bir boşluğu dolduran nitelikli akademik çalışmalardan birisidir. Eser, Türklerin İslamiyet ile tanışması ile ilgili tarihi süreci ele alan giriş bölümü ile başlamaktadır. Bu bölüm Türk topluluklarının Müslümanlaşması ve İslam dairesi içerisinde girmesini tarihi süreci göz önünde bulundurarak ele almıştır. Eserin birinci bölümü ise satır arası Kur’an tercümelerini var olan nüshalarını da inceleyerek dil, biçim ve anlam bakımından ele almaktadır. Eserin ikinci bölümü ise Türk zümrelerinin yaşadıkları muhtelif coğrafyalarda üretilmiş olan tefsirleri ele alarak tanıtımlarını yapmaktadır. Eserin üçüncü ve son bölümü ise satır arası tercümeler ve tefsirler dışında kalan muhtelif yazılı dini eserleri ele almaktadır.

Yaşar Şimşek’in yayınladığı eser Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalışan ve Türklerin ilk dönemde ürettikleri bu tür dini yazılı kaynakları inceleyen bir çalışma olarak bu alana önemli bir katkı sunmaktadır. Müellif edebiyat ihtisasına sahip bir kişi olarak ağırlıkla eserlerin dil ve biçim özellikleri üzerinde durarak eserini kaleme almıştır. Şüphesiz bu tür tarihi kaynakların hem tarihçi hem de ilahiyatçılar tarafından da ele alınarak farklı disiplinlerdeki yaklaşımlarla yorumlanması ciddi bir akademik zenginlik yaratacaktır. Yaşar Şimşek’in bir edebiyatçı olarak bu sahada incelediği satır arası Kur’an tercümeleri, tefsirler ve diğer dini eserlerin tarihçiler ve ilahiyatçılar tarafından da yorumlanması Türklerin İslam algılarını ve manevi yapılarını anlamak bakımından önemli olacaktır.

Umut Güner

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama vds satın al